Aldring og helse

Tlf: 33 34 19 50

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Kirkeveien 166, Bygn. 20, 4. et.,
0450 Oslo

E-post: post@aldringoghelse.no
Tlf: 33 34 19 50

Relatert

 

Kjøp boken Berørt

Boken er 140 sider og består av narrative fortellinger som vil berøre leseren, gi en dypere forståelse og innsikt om ventesorg.

“Det er ikke antall dager i livet som teller, men innholdet i dem.”