Ventesorg Sløyfe

Med og «å bære» en lilla sløyfe, kan du hjelpe andre og deg selv til å kommunisere ventesorg, det som er vanskelig og samtidig vise at du er i en sorgprosess. Med å bruke ordet ventesorg, jobber vi sammen for å bygge ned tabuene knyttet til død og sorg, og gjøre det lettere å snakke om de vonde og vanskelige tingene i livet i forbindelse med sykdom og død.

Samtale

Dette kan også hjelpe meg til å forberede meg på min samtale med deg og min kommunikasjon i møte med deg. Å vite at når jeg stiller deg spørsmålet: Hvordan har du det? Må jeg ta meg tid til å lytte.

Sammen kan vi bidra til en holdningsendring. Sløyfen kan også brukes for å vise at du er i sorg over tapet av noen du er glad i.

Ventsorg sløyfen kan du få på ditt profilbilde på facebook og er gratis.

Du kan også kjøpe ulike sløyfer og ventesorgprodukter i denne nettbutikken.

 

Kjøp boken Berørt

Boken er 140 sider og består av narrative fortellinger som vil berøre leseren, gi en dypere forståelse og innsikt om ventesorg.

“«I thought I could describe a state; make a map of sorrow. Sorrow, however, turns out to be not a state but a process.»”