Ventesorg Sløyfe

Med og «å bære» en lilla sløyfe, kan du hjelpe andre og deg selv til å kommunisere ventesorg, det som er vanskelig og samtidig vise at du er i en sorgprosess. Med å bruke ordet ventesorg, jobber vi sammen for å bygge ned tabuene knyttet til død og sorg, og gjøre det lettere å snakke om de vonde og vanskelige tingene i livet i forbindelse med sykdom og død.

Samtale

Dette kan også hjelpe meg til å forberede meg på min samtale med deg og min kommunikasjon i møte med deg. Å vite at når jeg stiller deg spørsmålet: Hvordan har du det? Må jeg ta meg tid til å lytte.

Sammen kan vi bidra til en holdningsendring. Sløyfen kan også brukes for å vise at du er i sorg over tapet av noen du er glad i.

Ventsorg sløyfen kan du få på ditt profilbilde på facebook og er gratis.

Du kan også kjøpe ulike sløyfer og ventesorgprodukter i denne nettbutikken.

 

Kjøp boken Berørt

Boken er 140 sider og består av narrative fortellinger som vil berøre leseren, gi en dypere forståelse og innsikt om ventesorg.

“Det er en begynnelse og slutt for alt liv og det som er i mellom er for å leve.”