Ny weekend 2018

Foreningen for barnepalliasjon FFB skal gjennomføre en  ny ventesorgweekend i september 2018. WEEKENDSAMLING/WORKSHOP FOR PÅRØRENDE TIL ALVORLIG SYKE OG DØENDEN BARN OG UNGE Datoen er satt og weekend blir fra 21 -23. september i Kristiansand.    

FFB dekker alle utgifter for deltakere; reise, kost og losji inngår.

Foreløpig program

Fredag:                 Ankomst og sosialt program/middag

Lørdag:                 Spa og aktivitet, faglig program, fellesmiddag

Søndag:               Frokost, oppsummering, lunsj og avreise.

Tilbudet gjelder først og fremst for medlemmer av Foreningen for barnepalliasjon, det er plass til inntil 10 deltakere. Det behøver ikke å være par. Les mer også her

Du kan allerede nå melde din interesse ved å sende FFB en e-post.

 

Kjøp boken Berørt

Boken er 140 sider og består av narrative fortellinger som vil berøre leseren, gi en dypere forståelse og innsikt om ventesorg.

“Det er en begynnelse og slutt for alt liv og det som er i mellom er for å leve.”