For noen måneder tilbake gjennomførte Ventesorg.no en spørreundersøkelse for å kartlegge kjennskapen til begrepet «ventesorg». Hvor mange kjenner egentlig til begrepet? 

Men før vi går til resultatene: Det er ikke sikkert du som leser denne artikkelen kjenner til opphavet for begrepet «ventesorg». Fenomenet «anticipatory grief» ble beskrevet allerede i 1944 av den tysk-amerikanske psykiateren Erich Lindeman. Natasha Pedersen, grunnlegger og generalsekretær av Foreningen for barnepalliasjon, oversatte begrepet til norsk i 2010, og året etter ble det tatt inn i Legeforeningens ordbok.  

Kort fortalt er ventesorg en «normal» sorg som oppstår når en pasient eller pårørende venter et dødsfall eller har fått en alvorlig diagnose. Det kan også brukes ved andre tilstander og situasjoner, som for eksempel demens. Ventesorg kan oppstå er når en blir plassert i en situasjon der man vet at man kommer til å miste noen som betyr mye for en – eller man selv vet man skal dø. 

Men selv om vi ser at stadig flere tar i bruk begrepet, så ville vi i Ventesorg.no-redaksjonen gjennomføre en spørreundersøkelse blant våre følgere og den generelle befolkningen for å lære mer om kjennskapen og kunnskapen der ute i folkedypet.  

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i juli 2022, og over 2 500 mennesker fullførte undersøkelsen.  

Blant respondentene oppga hele 62 prosent å ha hørt om begrepet ventesorg. De fleste forteller at de har hørt om eller lest om ventesorg i media, hørt venner og bekjente snakke om det eller har sett innhold om ventesorg i sosiale medier.  

Vi stilte også spørsmålet om hvilken måte som er foretrukken for å lære mer om ventesorg. Over 40 prosent sier nettside, 32 prosent sier sosiale medier og det samme tallet har lyst til å lære mer om ventesorg via podkast. Dette er nyttig innsikt for oss som jobber med å spre kunnskap om ventesorg, og vi vil produsere mer innhold som etterspurt, i tiden fremover. 
 
Lenger ned på listen finner vi svar som informasjonshefter, fagbøker, fysiske samlinger og film.  

Ventesorg.no er en portal for de som står i eller har vært i ventesorg. På dette nettstedet forteller vi blant annet historier fra pårørende og døende, og deler ressurser til andre kanaler som også produserer innhold knyttet til tema. Vi spurte respondentene om å rangere hvor viktig et tilbud som ventesorg.no er på en skala fra 1 – 5, hvor 1 er svært lite viktig og 5 er svært viktig.  

Det er gledelig for oss å konstatere at besvarelsen på dette spørsmålet ser slik ut:  

Hele rapporten og alle resultater fra undersøkelsen kan lastes ned her. 

Tusen takk til alle som svarte på spørreundersøkelsen vår om ventesorg 😊