Home » Står du i ventesorg?

Står du i ventesorg?

Ventesorg er en følelse av tap før døden oppstår. Den har blitt beskrevet som en “normal prosess”, men livet er langt ifra normalt hvis du går igjennom den.

Står du i ventesorg? Vet du ikke hva du skal gjøre? Nedenfor har vi samlet en rekke ulike organisasjoner som tilbyr hjelpe- og pårørendetelefoner du kan vurdere å ta kontakt med.

Hvis det står om liv & helse ring 113

Hospiceforum Norge

Hospiceforum Norge

Andreas Hus

Andreas Hus

Pårørendesenteret – for pårørende i hele landet

Stiftelsen ALS Norge

FFB

Foreningen for barnepalliasjon

kreftforeningen

Kreftforeningen

Klinikk for krisepsykologi

Verdighetssenteret – omsorg for gamle

Ung.no

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Aldring og helse

Landsforeningen uventet barnedød

Barnekreftforeningen

UngKreft

Kreftomsorg Rogaland

Hjernen i fokus

LHL Hjerneslag Ung

Foreningen Tiltak

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen Vi som har et barn for lite

Pårørendealliansen

NAPHA – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Sarkomer – Støtteforening for alle berørt av sarkom

Ivareta – pårørende berørt av rus

Her kan du lese et knippe pårørendehistorier: