Om Ventesorg - Ventesorg.no

Ventesorg er en følelse av tap før døden oppstår.

Den har blitt beskrevet som en «normal prosess», men livet er langt ifra normalt hvis du går igjennom den.

Om Ventesorg

Ventesorg er et ord som dekker mye, og som er vakkert og skjørt. Et ord sier noe om en tøff og vanskelig prosess, og det kan brukes i sorgens mangfoldige landskap. Sorg er den normale prosessen man går igjennom etter å ha opplevd et tap.

Selve begrepet ventesorg – på engelsk kalt Anticipatory grief – er en normal sorg som oppstår når en pasient eller en pårørende venter et dødsfall, eller har fått en alvorlig diagnose. Begrepet kan også brukes ved andre tilstander og situasjoner, som når noen er rammet av demens.

Ved å bruke begrepet ventesorg, og forstå denne sorgen, kan vi også bryte et tabubelagt tema om døden – enten man er pasient eller pårørende eller helsepersonell. Det er viktig å presisere at ventesorg ikke nødvendigvis oppstår hos alle, eller at den forkorter selve sorgprosessen i etterkant av et dødsfall. Både den som skal dø, og pårørende, gjennomlever tapsprosesser.

Sorg er den normale prosessen man går igjennom etter å ha opplevd et tap. For ventesorg gjelder mange av de samme symptomene, følelsene og ikke minst de kulturelle og sosiale reaksjonene. Ventesorg er en følelse av tap før døden oppstår – du venter på at en du er glad i vil dø – men vet ikke når.

Ventesorg er sorgen som venter på et dødsfall.

Les mer om bakgrunnen for denne nettsiden

 

Kjøp boken Berørt

Boken er 140 sider og består av narrative fortellinger som vil berøre leseren, gi en dypere forståelse og innsikt om ventesorg.

“Respekt for døden som en del av livet innebærer også et helt annet forhold til sorg. Enhver avskjed som betyr noe for oss, å måtte skilles fra noen vi har stått nær, å være tilskuer til at kroppsfunksjoner og bevissthet ikke lenger fungerer – medfører sorg. Sorg er ikke noe som er enestående for oss mennesker.”

Har du en ressurs du vil dele?

Ventesorg er et vanskelig tema vi ønsker å gi stemme til. Mange modige mennesker har allerede delt sin historie i boka «Berørt», og vi ønsker å gi muligheten til flere.

Støtt arbeidet med Ventesorg

Ønsker du å støtte vårt arbeid, er noe av det viktigste du kan gjøre å spre det gode ord. Vi har en Ventesorg Sløyfe i ulike varianter, både fysisk og digital. Hjelp oss med å vise din støtte.

Vis din støtte

Bli oppdatert med nye ressurser