Ventesorg er en følelse av tap før døden oppstår.

Den har blitt beskrevet som en «normal prosess», men livet er langt ifra normalt hvis du går igjennom den.

Om Ventesorg

Ventesorg er et ord som dekker mye, og som er vakkert og skjørt. Et ord sier noe om en tøff og vanskelig prosess, og det kan brukes i sorgens mangfoldige landskap. Sorg er den normale prosessen man går igjennom etter å ha opplevd et tap.

Selve begrepet ventesorg – på engelsk kalt Anticipatory grief – er en normal sorg som oppstår når en pasient eller en pårørende venter et dødsfall, eller har fått en alvorlig diagnose. Begrepet kan også brukes ved andre tilstander og situasjoner, som når noen er rammet av demens.

Ved å bruke begrepet ventesorg, og forstå denne sorgen, kan vi også bryte et tabubelagt tema om døden – enten man er pasient eller pårørende eller helsepersonell. Det er viktig å presisere at ventesorg ikke nødvendigvis oppstår hos alle, eller at den forkorter selve sorgprosessen i etterkant av et dødsfall. Både den som skal dø, og pårørende, gjennomlever tapsprosesser.

Sorg er den normale prosessen man går igjennom etter å ha opplevd et tap. For ventesorg gjelder mange av de samme symptomene, følelsene og ikke minst de kulturelle og sosiale reaksjonene. Ventesorg er en følelse av tap før døden oppstår – du venter på at en du er glad i vil dø – men vet ikke når.

Ventesorg er sorgen som venter på et dødsfall.

Les mer om bakgrunnen for denne nettsiden

 

Kjøp boken Berørt

Boken er 140 sider og består av narrative fortellinger som vil berøre leseren, gi en dypere forståelse og innsikt om ventesorg.

“Det er ikke antall dager i livet som teller, men innholdet i dem.”