Ventesorg er en “normal” sorg som oppstår når en pasient eller pårørende “venter” et dødsfall eller har fått en alvorlig diagnose. Det kan også brukes ved andre tilstander og situasjoner som når noen blir rammet av demens. Ventesorg er et diagnoseuavhengig ord.

Enkelt sagt er det en situasjon der man “vet” at man kommer til å miste noen som betyr mye. Sammen kan vi ved å bruke dette ordet bryte et tabubelagt tema. Enten man er pasient eller pårørende.

Hva er opphavet til begrepet ventesorg?

  • Den tysk-amerikanske psykiateren Erich Lindemann beskrev fenomenet ventesorg allerede i 1944
  • Natasha Pedersen, grunnlegger av Foreningen for barnepalliasjon, oversatte begrepet til norsk i 2010
  • Ventesorg er anerkjent sorg som man møter ved alvorlig sykdom eller død
  • Ventesorg ble i 2011 tatt inn i Legeforeningens ordbok
  • Ventesorg er et begrep som blir stadig mer kjent

“Sorg er prisen vi betaler for kjærlighet”