Ventesorg – om å vente på døden

Ordet ventesorg har blitt et ord som stadig anvendes i norsk språk og er også en direkte oppfordring fra Norsk språkråd. Vi trenger gode ord i møte med sorg og død, noe som ventesorg er. Uavhengig av diagnose.

Natasha Pedersen omtalte begrepet ventesorg og satt dette på dagsorden i en språkartikkel i legeforeningens tidsskrift allerede i 2011. Begrepet har mer og mer blitt brukt i forbindelse med det å få en alvorlig sykdom som innebærer tap på ulike områder i livet. 

I 2016 fikk Foreningen for barnepalliasjon midler fra Helsedirektoratet til å jobbe med ventesorg, og tilbakemeldinger fra berørte, førte til at vi ønsket å lage en ressursside om temaet ventesorg.

Ventesorg tas i bruk av stadig flere, begrepet brukes for å beskrive den sorgen personer eller pårørende opplever når progredierende og dødelige sykdommer rammes og vi håper at denne siden kan være et verktøy for både å dele historier og ressurser. Du kan bidra med å gi ventesorg en verdig og åpen kommunikasjon om sorg og døden, og gjøre døden mindre tabu.