Bakgrunn for ventesorg.no

Ordet ventesorg har blitt et ord som stadig anvendes i norsk språk og er også en direkte oppfordring fra Norsk språkråd. Vi trenger gode ord i møte med sorg og død, noe som ventesorg er. Uavhengig av diagnose.

Natasha Pedersen omtalte begrepet ventesorg og satt dette på dagsorden i en språkartikkel i legeforeningens tidsskrift allerede i 2011. Begrepet har mer og mer blitt brukt i forbindelse med det å få en alvorlig sykdom som innebærer tap på ulike områder i livet. 

I 2016 fikk Foreningen for barnepalliasjon midler fra Helsedirektoratet til å jobbe med ventesorg, og tilbakemeldinger fra berørte, førte til at vi ønsket å lage en ressursside om temaet ventesorg.

Ventesorg tas i bruk av stadig flere, begrepet brukes for å beskrive den sorgen personer eller pårørende opplever når progredierende og dødelige sykdommer rammes og vi håper at denne siden kan være et verktøy for både å dele historier og ressurser. Du kan bidra med å gi ventesorg en verdig og åpen kommunikasjon om sorg og døden, og gjøre døden mindre tabu.

 

Kjøp boken Berørt

Boken er 140 sider og består av narrative fortellinger som vil berøre leseren, gi en dypere forståelse og innsikt om ventesorg.

“Respekt for døden som en del av livet innebærer også et helt annet forhold til sorg. Enhver avskjed som betyr noe for oss, å måtte skilles fra noen vi har stått nær, å være tilskuer til at kroppsfunksjoner og bevissthet ikke lenger fungerer – medfører sorg. Sorg er ikke noe som er enestående for oss mennesker.”